Kom werken bij Van den Akker Glaszetters & Glashandel
Bekijk onze vacatures  
Disclaimer

Van den Akkerglas disclaimer

 • Op al onze E-mail berichten is de volgende disclaimer van toepassing (NL):
  Mail disclaimer
  De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 • Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer +31 492-536432 of per e-mail onder e-mailadres info@akkerglas.nl aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.
 • Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.
  Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met ons op te nemen.
 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van de AF-erkende bedrijven in Nederland zijn door STAF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154